Produktový list... partnerství pro Vaši komunikaci

Home > Novinky > Produktový list... partnerství pro Vaši komunikaci
 • Korektury: 3 možnosti korektur veškerých textů v českém jazyce
  • Gramatická a pravopisná korektura: Kontrola a oprava gramatických, pravopisných a syntaktických chyb
  • Stylistická korektura: Gramatická a pravopisná korektura + kontrola stylistické správnosti
  • Kompletní korektura: Gramatická a pravopisná korektura, Stylistická korektura + kontrola věcné správnosti, logické rozčlenění textu, celková úprava textu, typografická kontrola
 • Transkripce: Přepisy a kontrola přepsaných textů z tištěných, audio i video formátů; nabídka foneticko-ortoepického přepisu
 • Copywriting: Psaní textů na zakázku - tvorba názvů a sloganů, marketingové a reklamní texty, texty brožur, katalogů, projevů a slavnostních řečí, web copywriting a další reprezentační texty
 • Ghostwriting: Psaní odborných textů na zakázku - na základě Vašich či vlastních podkladů
 • PR texty: Psaní PR textů na zakázku - mediální komunikace - PR články, tiskové zprávy, písemné firemní materiály, texty letáků, direct mailů atd. Veškeré texty BTL komunikace, po domluvě spolupráci na ATL komunikaci
 • Analýzy a aktualizace: Textové audity - analýzy, aktualizace a úpravy všech stávajících textů pro aktuální potřeby
 • Individuální požadavky: Po domluvě psaní, úpravy, korektury textů a jiné podle vašich požadavků

Pro více informací navštivte www.redpen.cz

redpen.cz
Na Hroudě 1034/61
Praha 10
email:
redpen [at] redpen [dot] cz
tel.: 606 512 112

Návrat na začátek


Aktualizováno 14-04-2009

 • záložka


Redpen. Copyright (c) 2009 Redpen and/or its affiliates. All rights reserved. Administrator, Designed by Dadůl